21 лютого 2014 «Вічний, як народ» 


       Рекомендаційний список літератури 

        Шановні друзі!                    
 Вашій увазіпропонується  рекомендаційний список літератури до 200-річчя від дня народженняТ. Г. Шевченка.
   До списку ввійшли анотовані бібліографічні описи книг, що знаходяться у фонді бібліотеки - філії №3 .
  Список призначений для вчителів та організаторів виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, учнів та студентів, а також для усіх, бажаючих ознайомитися з життєвим та творчім шляхом Т.Г. Шевченка.
Інформація розташована в алфавітному порядку авторів з короткою анотацією.

                                                                                   
   Тарас Григорович Шевченко по праву займає почесне місце серед тих видатних діячів, чиї серця, думки, талант були спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена безмежної любові до рідного краю. Бо з таким шаленим завзяттям та відданістю захищав він свободу й незалежність батьківщини, честь та гідність українського народу. Безсмертне ім’я великого поета і художника Т.  Г. Шевченка відоме скрізь як ім’я людини, яка присвятила своє життя просвітницькій діяльності, відродженню та збагаченню національної культури України.
   Т. Г. Шевченко – велика і невмируща слава українського народу. В особі Шевченка український народ ніби злив свої найкращі духовні сили і обрав його співцем своєї історичної слави і соціальної недолі, власних сподівань і прагнень.
 Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: Навч. посібник / Автори - упорядники О.І. Руденко, Н.Б. Петренко. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

    Тема України, доля народу, біблійні мотиви — ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т.Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т.Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

   


 Вогненне слово Кобзаря: Літ. - крит.  ст. про Т.Г. Шевченка / Упор. Ф.С. Кислий — К.: Рад. шк., 1984. - 248 с.

   До книги увійшли кращі літературознавчі статті, а також відгуки і висловлювання відомих вітчизняних і зарубіжних діячів літератури і мистецтва про видатного українського письменника, поета і художника Т.Г. Шевченка. Забужко О.С.

    Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. - 3-е вид., вид. -  К.: Факт, 2006.- 148 с. - (Висока полиця).

   У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті?

 На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітористики.

Зайцев П. 

     Життя Тараса Шевченка. - 2-е вид. - К.: Обереги, 2004.- 480 с. - (Б-ка українського раритету).

   Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Т. Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.

    Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.
  

  Кобзарева зоря: Збірник. Поезії  рад. поетів про Т.Г. Шевченка/ Упоряд. та вступ. слово П.І. Осадчука.- К.: Рад. письменник, 1984. - 263 с., іл.

   Вірші українських поетіві поетів  республік СНГ ХХ століття, що склали збірник, об'єднані священним «чуттям єдиної родини», біля джерела якого— пророча мрія  Тараса Григоровича Шевченка про «сім'ювольну, нову».

Коломійченко М.С., Горленко В.З.
У колі друзів: Нарис. - К.: Дніпро, 1982. - 109 с.
Кріпацтво, жорстокі поліцейські переслідування, заслання, виснажлива солдатчина завдали непоправної шкоди здоров'ю Т.Г. Шевченка, призвели до передчасної його смерті. Автори на підставі численних історико-літературних джерел та архівних матеріалів простежили перебіг захворювання поета, розповіли, як кращі представники російської медицини ХІХ століття, схиляючись перед генієм українського народу, боролися за продовження життя Т.Г. Шевченка. 

Костенко А.І.

   За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм. Худож. - докум. оповідь. - К.: Рад. письменник, 1984. - 455 с., 32 л. іл.

   Книга відомого українського письменника і літературознавця присвячена життю і творчості Т.Г. Шевченка під час заслання, його участі в наукових експедиціях на Аральському морі і в горах Каратау і Актау.Смілянська В.Л.
“Святим огненним словом...” Тарас Шевченко: поетика. - К.: Дніпро, 1990. - 290 с.

   У книжці розглядаються поетична структура лірики, поем та балад Шевченка, багатоголосся його розповіді, його взаємини з героями й уявними читачами, способи побудови систем часу й простору, параметрів художнього світу.
                     
                                                  Розробила: Фоменко В.П.
                                                  Оформила: Нечай Г.В.


Немає коментарів:

Дописати коментар